Overzicht gegevensbestand

Personen


Aantal personen:9259
Mannen:4667
Vrouwen:4557
Personen met onbekend geslacht:35

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:3865
Unieke achternamen:58

Media-objecten


Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten:17
Aantal unieke media-objecten:17
Totale grootte van media-objecten: 0 MB
Ontbrekende media-objecten:17

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:10918
Aantal locaties:257
Aantal bronnen:9
Aantal citaten:14
Aantal bibliotheken:0

Verslag inhoud webstek voor :
Volledig gegevensbestand

Personen


Aantal personen:9259
Mannen:4667
Vrouwen:4557
Personen met onbekend geslacht:35

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:3861

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:10886
Aantal locaties:255
Aantal bronnen:8
Aantal citaten:14
Aantal bibliotheken:0